Masterclass Smart Cities

Het bezoek aan binnensteden neemt in veel gemeenten af door de toename van online verkoop waardoor een groot deel van de commerciele ruimtes leeg staan. De Smart City visie is inmiddels wijd verspreid maar beleidsmedewerkers van gemeenten, ondernemersverenigingen, centrummanagement en vastgoedondernemers zoeken naar de manier om deze visie handen en voeten te geven en weer een bloeiend en bruisend centrum te creëren.

Het tempo waarin ontwikkelingen zich voordoen ligt steeds hoger. Steeds meer zijn het nieuwe technologische ontwikkelingen die disrupties veroorzaken. The Connected Economy, Internet of Things, Mobility, 3D-printing en Virtual Reality zijn slechts enkele voorbeelden van technologieën die veranderingen teweeg brengen. De adoptietijd van deze technologieën door burgers en ondernemers wordt steeds korter. Burgers passen hun (koop)gedrag in hoog tempo aan en verwachten van ondernemingen en overheden dat ze hierop inspelen.

Hoe doorbreken we de neergaande spiraal? Tijdens de Smart Cities Masterclass op 18 mei 2017 is antwoord op deze vraag gegeven.

Masterclass Smart Cities

Wat zijn Smart Cities?

De insteek van Smart Cities is vernieuwing vanuit doorbraken in de technologie; de mogelijkheden vanuit Internet of Things om mobiliteit, energievoorziening, stadsbeleving, leefbaarheid en veiligheid fundamenteel te verbeteren. Deze initiatieven hebben grote raakvlakken met de eerder genoemde initiatieven. En dan zijn er ook nog de ontwikkelingen rondom citymarketing en centrummanagement.

Smart Cities gebruiken slimme technologieën zoals verlichting, geluid, app’s, citybeacons en data analyse (big data) om hun binnensteden leefbaarder, duurzaam én economisch verantwoord te maken. Dat vereist leiderschap en visie. Maar vooral: een gezamenlijke, integrale aanpak. Want om de bezoeker een totaalervaring te bieden, dienen alle stakeholders een unieke, op elkaar afgestemde rol te spelen.

Meer weten over Smart Cities »