Meer informatie over Smart Cities

De wereld waarin we leven is aan grote en fundamentele veranderingen onderhevig. Het tempo waarin ontwikkelingen zich voordoen ligt steeds hoger. Steeds meer zijn het nieuwe technologische ontwikkelingen die disrupties veroorzaken. The Connected Economy, Internet of Things, Mobility, 3D-printing en Virtual Reality zijn slechts enkele voorbeelden van technologieën die veranderingen teweeg brengen. De adoptietijd van deze technologieën door burgers en ondernemers wordt steeds korter. Burgers passen hun (koop)gedrag in hoog tempo aan en verwachten van ondernemingen en overheden dat ze hierop inspelen.

Steeds meer wordt er digitaal gekocht met alle consequenties van dien voor bedrijven, maar daarmee ook bijvoorbeeld voor stadscentra. Organisaties als Uber, Airbnb, Alibaba, maar ook Bol.com en Marktplaats zijn bezig het complete speelveld te veranderen. Deze platformbedrijven zetten de klassieke waarde ketens volledig op z’n kop en dwingen de gevestigde orde hierop te reageren. Het is (mee)veranderen of ter ziele gaan. Deze platformenbedrijven spelen uitermate handig in op de behoeften van burgers en ondernemers om 24/7 te kunnen werken, kopen, recreëren en communiceren. Vanuit dit ‘always on’ gedrag (anytime, anyplace, anywhere) worden ook steeds hogere verwachtingen opgebouwd richting gemeenten. Ook daar willen burgers en ondernemers op dezelfde manier mee kunnen communiceren. Als gemeente zou je continue in dialoog moeten gaan met je burgers en ondernemers.

Er is zeker een groot aantal initiatieven te noemen die gaan over de (binnen)steden, de relatie van de steden met haar burgers en ondernemers en de vernieuwing van de steden. Dit zijn veelal los staande, naast elkaar lopende initiatieven, die nog niet (voldoende) inspelen op c.q. gebruikmaken van de mogelijkheden van de genoemde platformrevolutie. In het sociaal domein zijn al veel initiatieven (inwonercloud.nl is een mooi voorbeeld), maar ook specifieke initiatieven zoals aangifte overlijden en de digitale verhuisservice. Daarnaast zijn er een groot aantal initiatieven onder de noemer Smart Cities.